spacer.png, 0 kB

     
 

Krohn pages:

›  Front page
›  Family history
›  Family branches
›  Whole family
›  Miscellania
›  Krohns worldwide
›  Message forum
›  Anniversaries
›  Links
 
Contact us
 
 

Photo Gallery:

›  Abraham
› › Friedrich
› › › Breitensteins
› › › Madeira branch
› › Leopold the elder
› › › Julius branch
› › › Leopold branch
›  Kiiskilä
›  Gatherings
›  Krohn graves
 
 

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Krohn-sukuseura
 

Suruksemme tiedotamme pitkäaikaisen sukuneuvoston jäsenen Holger Stubbin poismenosta. Holger oli oman sukunsa yhteyshenkilö jo vuonna 2000, jolloin Breitensteinien sukuhaaran edustajia oli mukana ensimmäistä kertaa Krohnien sukujuhlassa Vihdissä. Holger toimitti myös oman sukuhaaransa tiedot samana vuonna ilmestyneeseen sukutammeen. Holger oli sukuneuvoston jäsenenä ensimmäisen Saksan matkan merkittävänä organisoijana vuonna 2001 ja toimi sittemmin yhdyshenkilönä Abraham Krohnin kotitalon nykyisen omistajapariskunnan kanssa. Myös 2016 toteutetussa Saksan matkan järjestämisessä oli Holgerilla myös iso rooli. Sukuseuran puolesta haluamme ilmaista osanottomme Holgerin perheelle ja läheisille.

Tänä vuonna 2016 on kulunut 250 vuotta sukumme kantaisän Abraham Krohnin syntymästä Poseritzin kylässä Rügenin saarella. Juhlavuoden kunniaksi sukuneuvosto järjesti matkan Rügenin saarelle toukokuussa 2016. Matkakertomus on lisätty Ajankohtaista -sivulle

Sukuaineistoa -sivulle on lisätty Kai Krohnin kirjoittama matkakertomus Leopold August Krohnista lääkärinä Ranska-Preussi sodassa.

Krohn-panimot -sivulle on lisätty video, joka kertoo Abraham Krohnin perustaman panimon historiasta.

Ajankohtaista-sivulle on lisätty kuvia sukuseuran Madeiran matkalta 2014 sekä Maj Len Ekberg suvulle antamia kuvia Ekbergin kahvilan hinnastosta, jossa on Krohn madeira viiniä.

Muistutamme jäsenmaksusta. Pyydämme myös tietoja syntyneistä ja pois nukkuneista sukulaisista.

Mitä muuta uutta?
 

Ajatus Abraham Krohnin jälkeläisiä yhdistävän seuran perustamisesta virisi 1960-luvun lopulla. Vuonna 1971 oltiin niin pitkällä, että edellisenä vuonna pidetyssä sukukokouksessa valittu väliaikainen sukuneuvosto kutsui seuran perustamisesta päättävän sukukokouksen koolle 20.-21.2.1971. Ensimmäisen ohjelmallisen päivän jälkeen päätettiin seuraavana päivänä pidetyssä kokouksesa perustaa Abraham Krohn -sukuseura ja seuralle hyväksyttiin säännöt. Seuran jäsenyyden lähtökohtana on, että jäseneksi hyväksytään jokainen Abraham Krohnista polveutuva sekä tällaisen henkilön puoliso.


Oikealta lukien: Heidi Krohn, Heikki Korosuo, Holger Stubb, Maria Stubb, Peter Hackman, Paula Mellberg-Kurki-Suonio, Kaarle Kurki-Suonio, Christian Nebe (von Reibnitz)

Seura on alusta alkaen pyrkinyt toimimaan eri sukuhaarojen välisenä yhdyssiteenä. Tavoitteena on myös ollut yhteenkuuluvuuden tunteen edistäminen suvun jäsenten keskuudessa sekä suvun perinteiden vaaliminen ja menneiden sukupolvien muiston kunnioittaminen.Vuodesta 1979 seura on toiminut Krohn-sukuseuran nimellä.. Seura on rekisteröimätön.

Seuran toimintamuodot

Sukuseura on toteuttanut tavoitteitaan järjestämällä muun muassa erilaisia suvun merkkihenkilöiden elämäntyöhän liittyviä muisto- ja esitelmätilaisuuksia sekä eri sukuhaarojen esittelyjä. Merkittävä suvun eri haaroja kokoava juhla pidettiin kesällä 2000, jolloin myös julkaistiin suvun jäsenten antamien tietojen perusteella koko Abraham Krohin jälkeläistöä kuvaava sukutammi, joka kattaa myös ulkomaiset sukuhaarat.

Sukuseura on informoinut sukua vuosien mittaan suvun tapahtumista tiedottein. Suvun vaiheista on myös kirjoitettu Suomen lehdistössä varsin runsaasti joko suvun jäsenten tai ulkopuolisten toimesta. Seura on järjestänyt matkoja suvun juurille kuten Rügenille sekä Viipuriin ja Kiiskilän kartanoon. Yksittäiset suvun jäsenet ovat käyneet sekä Madeiralla sikäläisten Krohnien jalanjäljillä että Pietarissa Abraham Krohnin olutpanimon jatkajan Stepan Razinin tiloissa. Myös Virossa on oltu Aino Kallaksen jäljillä. Matkoista on raportoitu eri yhteyksissä suvun jäsenille.

Viime vuosina on seuran toimesta luotu kontakteja muun muassa Madeiran Krohnien jälkeläisiin. Virossa ovat seuran jäsenet olleet mukana alustajina ja osallistujina erilaisissa Aino Kallakseen liittyvissä tilaisuuksissa. Sukuseura on vastannut vuodesta 1977 Julius Krohnin ja vuodesta 1987 Leopold Krohnin haudan hoidosta. Sukuseuran toiminnan kannalta merkittävä yhteistyötaho on ollut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, jonka tiloissa on pidetty useita seuran tilaisuuksia. Krohn-sukuseura on Suomen Sukututkimusseuran ja Tuglas-seuran sekä Aino Kallas-seuran jäsen.

Viime vuosien toiminnasta mainittakoon jäsenmatka Pietariin keväällä 2010 ja Madeiralle keväällä 2014. Kesällä 2011 järjestettiin seuran 40-vuotisjuhla Kakskerran Brinkhallissa, ks. Ajankohtaista.


Oona Krohn, Walter Breitenstein, Liisa Kurki-Suonio, Sargit Breitenstein

Sukuseuran hallinto - sukuneuvosto

Krohn-sukuseuran hallinosta vastaa vähintään joka kolmas vuosi valittava sukuneuvosto ja sen puheenjohtaja. Valinnat tekee varsinainen sukukokous. Neuvosto puolestaan valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuolelta toiminnan kannalta tarpeelliset toimihenkilöt. Sukuneuvostoon on pyritty valitsemaan Suomessa vaikuttavien eri sukuhaarojen edustajia yleensä noin kymmenen henkilöä.

Vuonna 1971 valitun ensimmäisen varsinaisen sukuneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Oskar Kurki-Suonio. Hänen jälkeensä puheenjohtajina ovat toimineet Toivo Korosuo, joka oli väliaikaisen sukuneuvoston puheenjohtajana seuran perustamisvaiheessa, Walter Hackman, Juhana Kurki-Suonio, Aarni Krohn ja Heikki Korosuo. Nykyinen puheenjohtaja Risto Honkanen valittiin tehtäväänsä vuonna 2009. Seuran sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävissä sekä sittemmin tiedottajina ovat toimineet Leena Krohn, Heikki Korosuo, Paula Kurki-Suonio, Laura Voipio sekä Hele Krohn. Nykyinen sihteeri on Irene Honkanen.

Seuran jäsenyys ja jäsenmaksu

Kuten edellä todettiin, sääntöjen mukaan seuran jäseneksi voi liittyä jokainen Abraham Friedrich Krohnista (1766-1827) polveutuva tai tällaisen henkilön puoliso. Seuran nykyinen vuosijäsenmaksu on 20 euroa yli 27-vuotiailta ja 17-26 -vuotiailta 10 euroa. Ainaisjäsenmaksu on yli 27-vuotiailta 200 euroa.

Tervetuloa mukaan sukuseuramme toimintaan ja sen kehittämiseen!


Vasemmalla lukien: Hilkka Oksama-Valtonen, Timo Krohn, Aarni Krohn, Tiina Krohn, Merja Kurki-Suonio, Paula Kurki-Suonio, Maria Stubb.

Ohessa nykyinen sukuneuvosto yhteystietoineen

Krohnin sukuneuvosto

Risto Honkanen, puheenjohtaja
tel 09 8011119 / 050 4247280
email: risto.honkanen(at)mandatumlife.fi / honkanen.risto(at)kolumbus.fi

Axel Hackman
email: axel.hackman (at) helsinki.fi

Irene Honkanen
tel 044 2593591
email: irenehonkanen(at)suomi24.fi

Heikki Korosuo, kunniapuheenjohtaja
tel 0400 427457
email:heikki.korosuo(at)welho.com

Anna Krohn
tel 040 7247127
email: anna.krohn(at)sib.fi

Heidi Krohn
00100 Helsinki
email: heidikrohn2 (at) gmail.com

Paula Kurki-Suonio
tel 0500 490916
email: paula(at)kurki-suonio.inet.fi

Reino Kurki-Suonio
tel 050 5052674
email: reino.kurki-suonio(at)tut.fi

Mikaela Krohn
mikaela.krohn (a) gmail.com

Tuomas Partanen
tuomas.partanen (a) gartner.com

Hilkka Oksama-Valtonen
email: hilkka.oksama-valtonen(at)turku.fi

Holger Stubb
tel 09 5050857 / 040 5004566
email: holger.stubb(at)kolumbus.fi

 
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB